Издаване на удостоверения за липса или наличие на реституционни претенции


Правно основание: чл.82а от ЗДС
Срок: в зависимост от вида на исканата услуга: експресна, бърза или обикновенна
Цена: в зависимост от вида на исканата услуга: експресна, бърза или обикновенна
Необходими документи:

  • заявление /образец/
  • скица,
  • документ за собственост,
  • удостоверение за идентичност на имота,
  • документ за платена такса