Заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково


Днес областният управител на област Хасково г-жа Гинка Райчева откри заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково. На срещата присъстваха и директори на гимназиите с професионални паралелки в областта. Тя се състоя в зала ,,Марица”.

Събитието бе организирано съвместно с Министерството на образованието и науката и касаеше подготовката на програмата за дуално обучение „Домино 2”. Тя е разработена от МОН по швейцарско-българска програма за сътрудничество със срок на изпълнение 2024 – 2028 г.

Срещата ръководеше г-н Васил Радойновски, ръководител на секретариата на Българо-швейцарската камара. Той представи предходните програмни периоди и запозна присъстващите с приетите нормативни промени в подкрепа на дуалното професионално образование и обучение. Най-новата промяна в подкрепа на бизнеса влизаща в сила от 01.04.2024 г. е, че държавата поема изцяло социалните и здравните осигуровки за учениците в дуално обучение.

Г-жа Райчева подчерта значимостта на дуалното обучение и сътрудничеството между бизнеса и професионалното образование, които играят важна роля за подготовката на младите хора за успешни кариери и осигуряването на стабилен и проспериращ пазар на труда.

Предоставянето на практическо обучение и умения, не само помага на учениците да постигнат личните си цели, но също така допринася за икономическия растеж и развитието на региона.