Проведе се редовно онлайн заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата


Днес се проведе редовно онлайн заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, водено от зам. областния управител на област Хасково Митко Петров. На срещата бяха обсъдени годишните отчети за дейността по безопасност на движение по пътищата за 2020 г.

Гл. инспектор Димо Чобанов - началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР -Хасково, изнесе данни за пътните произшествия на територията на област Хасково за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.  В този период са настъпили общо 258 тежки ПТП 346 с пострадали и 14 починали. Той отчете още, че за първите два месеца от 2021 г. в областта са станали 33 тежки ПТП с 49 пострадали и 1 починал. За същия период през 2020 г. в областта са отчетени 39 тежки ПТП с 60 пострадали и 1 починал.

Дейностите на Областно пътно управление – Хасково отчете Соня Атанасова - началник  отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности". Тя заяви, че за последното тримесечие са стартирали ремонтни дейности по обект път III-8007 „Хасково – Симеоновград“ от км 0+000 до км 25+150. Г-жа Атанасова допълни, че са  приключили ремонтните дейности по обект: ремонт на високи насипи на АМ „Марица“ от км 99+500 до км 101+700 - ляво платно, и продължава работата по пътните участъци на: Път I-5 „Стара Загора – Димитровград“ от км 266+572  до км 275+434; Път III-808 от км 22+380 до км 33+871 от пътно кръстовище с път III-505 Върбово – Тънково до с. Долни Главанак;  Превантивен ремонт на АМ „Марица“ от км 94+690 до км 107+050. Изграждане на улично осветление на пътен възел „Свиленград“ при км 97+430.

Представители на общините докладваха извършените дейности, заложени в Областната план-програма по безопасност на движението по пътищата. Отчетени бяха ремонтите на пътища, подмяната на пътните знаци, обновяването на маркировката и обследването на пътните участъци с цел отстраняване на несъответствията по уличната, общинската и републиканската пътна мрежа. 

На заседанието бе разгледано и постъпилото искане от община Свиленград за проектирането и изграждането на кръгово кръстовище в кв. „Капитан Петко войвода“, гр. Свиленград при пресичането на Републикански път I-8 с Републикански пътища II-88 и II-89. Представителят от община Свиленград запозна присъстващите с необходимостта от изграждане на кръговото кръстовище. Той заяви, че това участъкът с най-много ПТП в гр. Свиленград за последните десет години. Директорът на ОД МВР ст. комисар Ангел Цанков заяви, че изграждането на кръгово кръстовище там би подобрило безопасността на движението, би намалило аварийността и възможностите за пътно-транспортни произшествия. Комисията гласува единодушно и подкрепи осъществяването на проекта.