Допускат се всички подадени предложения за промени относно сливането на групи на деца от детски градини и приема на деца в детски градини и яслени групи


Днес се проведе заседание на областния оперативен щаб за борба с Ковид 19 във връзка с внесени предложения за сливането на групи на деца от детски градини и приема на деца в детски градини и яслени групи. На заседанието в Областна администрация-Хасково, председателствано от областния управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова, бе взето решение да се допуснат всички подадени предложения за промени относно сливането на групи на деца от детски градини и приема на деца в детски градини и яслени групи. Те влизат в сила от 03 август 2020 г. 

При наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни промени във връзка с разпоредбите от Държавния здравен инспектор, касаещи детските градини и яслени групи, директорите на детски градини имат възможност да заявят своите предложения към общинските оперативни щабове, а те от своя страна да ги обобщят и изпратят на  областния оперативен щаб до 13 август.

Община Хасково внесе предложение от директорите на общо осем детски градини. Подадените предложения са за прием на девет деца в четири яслени групи и две деца в една детска градина. Също така са подадени заявления за сливане на групи в седем детски градини.

Община Димитровград внесе предложения от седем детски градини за сливане на 14 групи, прием на 28 деца в детски градини и 17 в яслени групи. 

Община Харманли е внесла предложение за сливане на една група в детска градина и прием на три деца в яслена група.

Община Свиленград внесе предложение от директорите на пет детски градини за разкриване на 1 нова група от новоприети деца, обединяване на групи в 2 детски градини и приемане на 15 деца в детски градини и ясли.

Община Минерални бани внесе предложение за прием на 2 деца и обединяване на група в една детска градина.

Община Ивайловград предлага обединяването на 2 групи в една в детска градина и прием на едно дете в детска ясла. Щабът взе решение да разреши приемането на едно дете в яслена група и отказа сливането на групи на основание отказ от страна на родителите и от общинския кризисен щаб. 

Община Тополовград внесе предложение две детски градини да започнат да работят до края на м. август.