Работна среща във връзка със създаване на организация и предприемане на превантивни мерки за безопасност в пожароопасния сезон


Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова свика работна среща във връзка със създаване на организация и предприемане на превантивни мерки за безопасност в пожароопасния сезон. На срещата в областна администрация присъстваха директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението” – Хасково комисар Николай Вълчев, директорът ТП Държавно горско стопанство-Хасково инж. Любомир Илиев и представител на Областна дирекция „Земеделие” – Хасково.

След срещата областният управител изпрати писма до всички кметове на общини и компетентни институции в областта във връзка със създаване на организация при повишен риск от възникване на пожари. Д-р Здравкова напомни набелязаните противопожарни мерки за недопускане възникването на пожари в горите и земеделските земи през обявения пожароопасен сезон от 06.04.2020г. до 30.10.2020г.

С писмото областният управител обърна внимание на задълженията на кметовете на населени места/кметските наместници да информират местното население, земеделски стопани и работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии, за съответните мерки, като се заостри вниманието за дейностите при почистване на пасища, ливади, горски територии, дворове в населените места и горенето на отпадъци около и в населените места. При възникване на пожар, незабавно да се подава сигнал на тел.112.

Областният управител д-р Стефка Здравкова отбелязва, че при повишаване и задържане на високи температури, опасността от полски и горски пожари е голяма и е важно всички институции и граждани да бъдат отговорни и внимателни, за да запазим земеделските култури, природата и хората.