Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова свика регулярно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата


На заседанието в областна администрация днес присъстваха директорът на Областно пътно управление (ОПУ) – Хасково инж. Радостин Ламбрев, зам. директорът на ОД на МВР комисар Георги Бехов, представители на общините от област Хасково, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”– Хасково, Център за спешна медицинска помощ Хасково, Български Червен кръст – Хасково, Регионално управление на образованието - Хасково и представители на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Областният управител представи дневния ред и коментира пропуските в План-програмата за 2020 г., и Годишния доклад за изпълнени мерки за 2019 г., изготвени от общините. На заседанието присъстващите изнесоха доклади за извършените мероприятия от началото на годината. От съвместна проверка на ОД на МВР Хасково и ОПУ Хасково става ясно, че на места на АМ „Марица“ има липсващи мантинели, участъци с компрометирана пътна маркировка, отворени шахти и бетонни улеи за отводняване, треви и храсти, пътни неравности на асфалтовата настилка и други несъответствия, които трябва да бъдат отстранени. От ОД на МВР представиха и препоръки, подготвени на база констатациите от извършените проверки, които ще изпратят към АПИ. Част от предложенията включват поставяне на допълнителни табели с променящо се съдържание, както и монтиране на видеонаблюдение, което да следи метериологичните условия и да подава актуална информация към АПИ, поставяне на пътна маркировка върху целия участък на магистралата и предприемане на спешни дейности по организация на движението към ГКПП „Кам. Андреево“ и изграждането на паркинг за за товарни МПС.

От ОПУ-Хасково отчетоха, че част от препоръките са вече изпълнени, магистралата е окосена и почистена. Също така информираха, че е изготвен и одобрен технологичен проект за актуализация на организацията на пътя Хасково – Кърджали, като в проекта е предвидено да се изгради трета лента за ляво завиване в посока село Войводово. По този начин трафикът, който преминава в посока към ГКПП „Маказа“, ще бъде облекчен, отбеляза инж. Ламбрев. Одобрен е и технологичният проект за ремонт на пътя Димитровград - Стара Загора. Предвижда се на него да бъдат положени нови асфалтови пластове. Предстои да се извърши и ремонт на мостово съоръжение до Тополовград над р. Соколица.

Всички представители на общините докладваха за изпълнени мерки с цел подобряване на пътната безопасност. РУО-Хасково информираха, че в училищата се работи по утвърдена от МОН методика за обучение по безопасност на движение по пътищата. Към момента над 200 учители са преминали допълнителна квалификация, заяви г-жа Попова, експерт към РУО-Хасково.

Представителите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ представиха акценти от стратегията за Безопасност на движението по пътищата 2021 – 2030, както и плана за действие към нея за 2021-2023 г.