През последното денонощие на територията на област Хасково са взети тридесет и седем проби за наличие на коронавирусна инфекция


През последното денонощие на територията на област Хасково са взети тридесет и седем проби за наличие на коронавирусна инфекция.

Тридесет от тях са взети от РЗИ Хасково на персонал Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Центъра за настаняване от семеен тип "Дъга" в град Димитровград. Пробите все още се обработват.

Седем от пробите са взети от МБАЛ Хасково – една на персонал и шест на пациенти. Една от пробите взети от пациенти е контролна на 39-годишната жена, интубирана в ОАИЛ на МБАЛ Хасково. И седемте PCR теста са отрицателни.