Първата предварителна работна среща във връзка с план-приема по профили и професии за учебната 2020-2021 г. се проведе в Областна администрация – Хасково.


Първата предварителна работна среща във връзка с план-приема по профили и професии, в съответствие с потребностите на пазара на труда за учебната 2020-2021 г., се проведе днес в областна администрация – Хасково. На форума присъстваха областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, с екип от специалисти от Областна администрация-Хасково, представители от Регионалното управление на образованието, Агенцията по заетостта, Дирекциите „Бюро по труда“, директори на училища и представители на бизнеса.  

От РУО представиха информация относно броя на учениците, обучаващи се в седми клас, по общини и списък с паралелките в неспециализираните и профилираните гимназии и средни училища, които ще осъществяват прием през идната година. На срещата беше представена и информация за потребностите на кадри и текущите и трайно търсените професии. Всички заинтересовани страни имаха възможност да вземат отношение по въпроси, свързани с предстоящия държавен план-прием.  

На форума бе поставен акцент върху необходимостта от развитието на дуалното образование и в Хасково, след като вече има по една паралелка в Димитровград и Харманли.