Областният управител на Хасково Станислав Дечев предупреди кметовете на общини и кметства за екстремен риск от пожари в региона


Областният управител на област Хасково Станислав Дечев изпрати предупреждение до кметовете на общини от област Хасково и кметовете на кметства от региона. То е във връзка с получени предупреждения от Национален институт по метеорология и хидрология за високи температури, силен вятър и екстремен риск от бързоразвиващи се пожари на територията на Хасковска област за периода от 21.08-25.08.2019г.

 

             Кметовете на общини и кметства да информират местното население, земеделски стопани и работници, пастири, пчелари и посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях, за екстремен пожарен риск през периода от 21.08-25.08.2019г.

            

Предвид горепосоченото, кметовете на общини и кметства да заострят вниманието  на стопаните при дейностите за почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места и при възможност да се спре почистването на пасища.

 

 

           При възникване на пожар, незабавно да уведомят компетентните органи с точен адрес на тел.112. и при възможност да окажат съдействие за ликвидирането му.