Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации


Ръководител:  Стефка Здравкова -  Областен  управител на Област Хасково

 

Заместник-ръководител: Митко Петров - Заместник областен управител на Област Хасково

 

Основни членове:

 1. Златка Добрева – старши експерт в Областна администрация Хасково
 2. ст. комисар Ангел Цанков - Директор на Областна дирекция на МВР Хасково  
 3. комисар Николай Вълчев - Директор на Регионална дирекция ПБЗН Хасково
 4. майор Светослав Годинов - командир на 31 Механизиран батальон Хасково
 5. инж. Радостин Ламбрев - Директор на Областно пътно управление Хасково
 6. д-р Соня Димитрова - Директор на Регионална здравна инспекция Хасково
 7. д-р Петя Радева - Директор на Център за спешна медицинска помощ Хасково
 8. Спас Александров - Ръководител Метеорологична обсерватория Хасково
 9. инж. Тодор Марков - Управител на ВиК ЕООД Хасково
 10. Минка Мечеринкова - Областен съвет на БЧК Хасково

При необходимост по преценка на ръководителя се свикват:

 1. д-р Георги Гелов  - Изпълнителен директор МБАЛ Хасково
 2. д-р Георги Илиев - Директор на Областна дирекция по безопасност на храните
 3. инж. Димитър Илиев -  директор РИОСВ Хасково
 4. Никола Стойчев – ст. диспечер СДЗ Пловдив, „Електроразпределение Юг“ ЕАД
 5. инж. Георги Пеев - Управител „Напоителни системи” ЕАД клон Хасково
 6. Ели Василева - Басейнова Дирекция ИБРПловдив
 7. Георги Вълчев - Отговорник от Сеизмична станция Димитровград
 8. инж. Любомир Илиев - Директор на ТП "ДГС Хасково"
 9. Венелин Асенов - Директор на ОД „Земеделие” Хасково
 10. Христина Боева - Директор РУО Хасково
 11. Стефан Манахилов – Директор РД „Социално подпомагане“ Хасково
 12. Представители на НКЖИ