Цветя пред паметната плоча на загиналите при трудови злополуки пред сградата на НАП-Хасково поднесе областният управител на област Хасково Красимир Ангелов


Областният управител на област Хасково Красимир Ангелов проведе заседание по повод Световния ден за безопасност и здраве при работа в Областна администрация Хасково. В него участваха представители на работодателските и синдикални организации, както и регионални институции.

Отчет за дейността на Инспекция по труда-Хасково изнесе директорът на държавната структура Кирчо Кирев. При извършване на контролната дейност за отчетния период 01.01.2022г. – 31.12.2022г. Дирекция „Инспекция по труда“ – Хасково изцяло се придържа към програмите и разписаните мерки за тяхната реализация в заложения План за работа.

През анализирания период на 2022 г. са извършени 1 255 проверки за спазване на трудовото законодателство в предприятията, развиващи икономически дейности на територията на областта, от които:

- Проверки за контрол по изпълнение на дадени предписания – 54;

- Проверки за проучване на искания и сигнали от граждани и организации – 87;

- Проверки за разследване на трудови злополуки – 20;

- Проверки за периодичен контрол в рискови обекти – 38;

В рамките на анализирания период са констатирани 5 455 нарушения на трудовото законодателство:

- 2 684 бр. на нормите, регламентиращи ЗБУТ;

- 2 770 бр. на нормите, регламентиращи трудовите правоотношения;

- 1 бр. на нормите, регламентиращи ЗДСЛ

- 19 бр. за неизпълнени предписания на контролните органи за спазване на трудовото законодателство;

За отстраняване на установените нарушения и преустановяване на вредните последици от тях в рамките на 2022г. са приложени общо 5341 принудителни административни мерки. За м.г. са установени 73 нарушения за работа без трудови договори. За тези и други нарушения са съставени общо 294 акта за установяване на нарушения.

Г-н Ангелов благодари за отчета и коментира, че е изключително важно да не се пренебрегва трудовото законодателство от страна на работодателите и служителите. Той призова работодателските организации да спазват условията на труд с цел предотвратяване на инциденти.

След заседанието областният управител поднесе цветя пред паметната плоча на загиналите при трудови злополуки пред сградата на НАП-Хасково.