Публична покана за участие в избор на изпълнител по реда на Глава осма”а” от ЗОП за “Доставка на дизелово гориво и бензин за автомобили собственост на Областна администрация – Хасково и 2 броя дизелови агрегати на ГКПП “Капитан Андреево”, Област Хасково