Публична покана за избор на изпълнител по доставка, предмет на доставката – „Периодични доставки на дизелово гориво за отопление /маркиран – червен/ за сградата на Областна администрация – Хасково през отоплителен сезон 2013-2014 год.