Доставка на дизелово гориво и бензин за автомобилите, собственост на Областна администрация – Хасково чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти, за срок от 2 години

Обект на обществената поръчка е „доставка”, с предмет “Доставка на дизелово гориво и бензин за автомобилите, собственост на Областна администрация – Хасково чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти, за срок от 2 години“.