Изплащане на обезщетения на собственици за имоти , отчуждени за път 2-76 "с.Българин - Харманли"


Списък на отчуждените имоти по Решение на МС №577/29.07.2011 г. :

 

 

 

Можете да свалите документите от тук: