Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение по съществуваща линия от транспортните схеми без конкурс за срок не повече от 6 месеца.


Правно основание: чл.29 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.
Срок:
Цена: Услугата е безплатна.
Необходими документи:

  • Списък на автобусните линии, за които е искането за издаване на заповед без провеждане на конкурс.
  • Маршрутни разписания, ако искането е за автобусни линии от общинската транспортна схема.
  • Документи, удостоверяващи наличието на едно или няколко от обстоятел-ствата по чл.29 от Наредба №2.