Предоставяне безвъзмезно в управление на имоти – частна държавна собственост на ведомства


Правно основание: Чл.15 от ЗДС
Срок: до един месец
Цена: безплатно
Необходими документи:

  • искане за предоставяне в управление имот
  • скица
  • съгласие на ведомството собственик на имота
  • данъчна оценка