Учредяване безвъзмездно право на ползване на имоти – държавна собственост


Правно основание: чл.56 от ЗДС
Срок: до 1 месец
Цена: безплатно
Необходими документи:

  • искане от съответното ведомство
  • скица,
  • удостоверение за идентичност на имота,
  • при необходимост, АДС