Областният управител на област Хасково Гинка Райчева откри първото заседание на новоизбрания Общински съвет в Минерални бани


Областният управител на област Хасково Гинка Райчева откри първото заседание на новоизбрания Общински съвет в Минерални бани.  То бе свикано със Заповед на областния управител и се проведе в законоустановения срок от 14 дни от обявяването на резултатите от изборите,  съгласно чл. 23 от ЗМСМА.

Г-жа Райчева започна с приветствие тържественото заседание в сградата на Община Минерални бани.

 „Чест е за мен да открия първата сесия на новосформирания Общински съвет на Минерални бани по волята на избирателите на общината. Полагането на клетва е своеобразен израз на сключен договор между кмета и всеки общински съветник с жителите на общината, населеното място, което представлява. От този момент тепърва предстоят голямата отговорност и ангажираност на всеки един от Вас – да оправдае с водените от него политики и дейности очакванията на избирателите!

За мен няма нищо случайно в това, че първото заседание, което тържествено откривам днес, е точно заседанието на Общински съвет в Минерални бани, защото моят професионален път е започнал от училището тук, където бях 4 години учител!  И този период свързвам с прекрасни спомени от началото на своята кариера!“, каза областният управител на област Хасково в словото си.

Кметовете на населените места от общината и общинските съветници получиха своите удостоверения. Г-жа Райчева връчи атрибутите на властта на кмета на община  Минерални бани Мюмюн Искендер, който започна поредния си управленски мандат. След това тя проведе процедурата по полагане на клетва от кмета на общината, общинските съветници и кметовете на населени места.

Г-н Искендер пожела на всички присъстващи успешен мандат.

Първото заседание на новия Общински съвет в Минерални бани бе открито от най-възрастния общински съветник Ахмет Юнлюсой. Точка първа от Дневния ред и единствената днес бе изборът на председател на ОбС. Избран за поста бе Екрем Юзеир.