Обсъдиха Областната карта на социалните услуги на планирано заседание


Областният управител на област Хасково Гинка Райчева проведе планираната по график работна среща между общините на територията на област Хасково, РДСП – Хасково и дирекции „Социално подпомагане“ в региона относно предложението за Областната карта на социалните услуги. Срещата се проведе в зала „Марица“, където бе дискутирано какви социални услуги е необходимо да се планират за нуждаещите се на територията на региона.

Директорът на РДСП – Хасково Сийка Гелева обясни, че Областната карта на социалнитe услуги разкрива възможности за задоволяване на нуждите на потребителите на социални услуги в областта. „Областната карта на социалнитe услуги е за период от 10 години. Тя създава възможности, подплатени с финансов ресурс и е важно постигане на споразумение между общините. Тази карта ще задоволи потребностите на потребителите на социалните услуги на територията на областта, но също така ще създаде възможности за разкриване на нови работни места.“, подчерта г-жа Гелева.

Ангажиментът на общините е да изпратят своите становища на областно ниво, като Областната карта на социалните услуги трябва да бъде обобщена до 9 ноември. След това документът ще бъде изпратен в Агенция „Социално подпомагане“ – гр.София.

Анализите на потребностите на нуждаещите се на общинско и областно се използват за подготовката на Националната карта на социалните услуги.