Приеха проекта за Областна здравна карта на област Хасково


Областният управител на област Хасково Гинка Райчева и представители на РЗИ, РЗОК, съсловните медицински организации и общините обсъдиха предложенията за броя на лекарите и леглата за болнично лечение в лечебните заведения в региона във връзка с изработването на Областна здравна карта за област Хасково. Областната комисия проведе второ заседание в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.

Директорът на РЗИ-Хасково д-р Станимира Тананова обобщи, че в първичната извънболнична помощ има увеличение на броя специалисти за област Хасково. Отправено е предложение за 139 практики. Към момента те са 117. Денталните лекари също ще бъдат с по-висок брой – 230 спрямо посочената цифра в Методиката. Оралните хирурзи в региона са трима. Броят на специалистите по направление „Здравни грижи“ е 531.

Коефициентът на леглата е завишен на 4,53 спрямо предходния – 3,98.

Проектът на актуализираната Областна здравна карта бе приет и следва да бъде изпратен в Министерството на здравеопазването за изготвяне на Национална актуализирана здравна карта.