Забрана за извършване на лесотехнически и селскостопански дейности на територията на област Хасково