Приеха Областна аптечна карта на заседание в зала „Марица"


Заседание на Областната комисия, отговорна за разработването на Областна аптечна карта, се проведе днес в зала „Марица“ на Областна администрация-Хасково. То бе ръководено от областния управител на област Хасково инж. Минко Ангелов.

Със Заповед на министъра на здравеопазването бе утвърдена Методика, с която се определи редът за изработването на Областната карта. Срокът за изготвянето на Областна аптечна карта беше удължен до края на месец ноември.

Целта на изготвянето на Областната аптечна карта е да заснеме актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности и да се идентифицира необходимостта от разкриването на нови аптеки, както и да се определи броят на магистър-фармацевтите в област Хасково за нуждите на осъществяваната дейност. Областната аптечна карта съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствените продукти за домашно лечение от населението на територията на областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в откритите аптеки на територията на областта, които реално практикуват професията.

60 са аптеките на територията на област Хасково. 47 аптеки осъществяват дейности въз основа на сключени със Здравна каса договори, обясни директорът на РЗИ-Хасково д-р Станимира Тананова. 113 са магистър-фармацевтите в аптеките в региона, а 90 са помощник-фармацевтите.

На заседанието бе обсъдено да се отправи предложение за разкриване на аптека в Маджарово. Секретарят на Община Маджарово Татяна Стоянова коментира, че това наистина е належащ въпрос, тъй като населението се обслужва от аптеки в други населени места.

Въз основа на всички областни аптечни карти по области в страната, ще бъде изготвена Националната аптечна карта.