Областният щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия проведе щабна тренировка за реагиране при ядрена и радиационна авария


В зала „Марица“ на Областна администрация-Хасково се проведе щабна тренировка на тема „Действия на Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, взаимодействие и координация на съставните части на Единната спасителна система и органите на изпълнителната власт в област Хасково за реагиране при ядрена и радиационна авария''. В нея участваха представители на държавните структури и на общинските администрации в област Хасково.

Щабната тренировка бе ръководена от областния управител на област Хасково инж. Минко Ангелов. Целта й е да се подобри подготовката и готовността на Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия да планира, управлява и координира действията на съставните части на Единната спасителна система и органите на изпълнителната власт в област Хасково при ядрена и радиационна авария.

Инспектор Красимира Мирчонова от РДПБЗН-Хасково представи обучителна презентация. След това членовете на щаба докладваха възможностите на всяка структура и обсъдиха предложенията за мерки за защита на населението. Началникът на РДПБЗН-Хасково ком. Николай Вълчев каза, че разполага с подготвени и добре обучени екипи. Противопожарната служба администрира системата за ранно оповестяване и участва в цялостния процес и ръководенето на организацията при евентуална заплаха от ядрена и радиационна авария. От МВР-Хасково увериха, че са в готовност при необходимост да се отцепва район и да се осигурява настаняване на пострадали хора. БАБХ-Хасково разполага с разработени мониторингови програми с цел да не се допуска замърсяване на хранителните продукти, а също така ще се следят и водоизточниците стриктно дали може да се използват за водопой. От РЗИ-Хасково заявиха, че е актуализиран съставът на медицинския съвет. Дадени са указания на лечебните заведения и личните лекари относно йодната профилактика. ЦСМП-Хасково има изграден щаб при възникване на радиaционна авария. Военно формирование 52 740 разполага с разгърнат пост денонощно. От РИОСВ, ВиК и РУО също имат изградени планове за действие при евентуална радиационна заплаха. Представителите на общините коментираха начина на оповестяване на населението и поставяне на пунктове по места.

Г-н Ангелов определи срещата като много ползотворна и ефективна. Той изрази надежда до няколко месеца да влезе в експлоатация единна и национална мрежа, която да работи с оповестяване по мобилната мрежа.