Разгледаха бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Хасково


 

Бизнес планът за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022 – 2026 г. бе разгледан за закрито заседание в Областна администрация-Хасково днес. Това бе първа точка от Дневния ред.

Кворумът бе 88,15 процента. Решение се взема с  ¾ от гласовете на присъстващите, което в проценти е 66, 11, обясни финансовият експерт Димитрина Добрева.

Отсъстваха представители на общините Ивайловград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово и Харманли.

Държавата и община Симеоновград гласуваха „За“ съгласуването на бизнес плана, което съставлява 37, 31 процента. Останалите представители на общини и Общински съвети гласуваха „Против“, което е 50,84 процента.

Поради липсата на необходимото мнозинство не се прие решение за съгласуване на плана.

Представителите  на общини и Общински съвети изтъкнаха като основен проблем липсата на съгласуваност между тях и фирмата изпълнител на прединвестиционните проучвания.

Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов и заместник областният управител на област Хасково Мартин Узунов ще организират среща в спешен порядък с фирмата, за да се дискутират РПИП-овете преди техния заключителен етап.