Областна администрация – Хасково в кореспонденция с МРРБ за решаването на проблема с безводието в четири села


Количествена сметка за нужните материали и план за необходимите действия, във връзка с реконструкцията на напорен водопровод от Помпена станция (ПС) Брягово до Ревизионна шахта (РШ) Константиново, изпрати Областна администрация – Хасково до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) още в началото на юли месец, с настояване да бъдат отпуснати финанси за реализирането му. Тя е във връзка с Регионалния генерален план (РГП) на ВиК – Хасково, в който обектът е включен от 2014 г.

Безводие мъчи от близо 20 години четири села в област Хасково - Поляново, Брягово, Александрово и Константиново, на територията на три общини - Харманли, Симеоновград и Хасково. Хората в посочените населени места имат пълни основания да протестират и изразяват недоволство. Безводието ще продължава да е изпитание през следващите години и на други места. Затова трябва да се предприемат адекватни мерки колкото може по-скоро, подчерта областният управител на Хасково Катя Панева.

Тя обясни, че съоръжението е публична държавна собственост и е в правомощията на областния управител да изиска финанси за проектирането, на база изготвените количествена сметка и план. По нейна инициатива, инженери от Асоциация по ВиК и ВиК – Хасково започнаха да работят по начинанието.

За проблема се знае от дълги години, но не са предприемани реални стъпки, вероятно защото водопроводът е на територията на три общини и не са били намерени варианти за общи действия. Той бе поставен и на една от организираните от мен срещи между кметовете и народните представители от региона. При разговорите с кмета на Симеоновград Милена Рангелова бе акцентирано, че е необходимо да се излъчи един екип, за да се предприемат необходимите стъпки. Проведох и срещи по темата в Регионалното министерство, настоявайки за скорошно отпускане на средства, които да осигурят нормално водоподаване, коментира Катя Панева.

Напорният водопровод от ПС Брягово до РШ Константиново е включен и в краткосрочната инвестиционна програма на РГП за ВиК - Хасково. Той е етернитов, с дължина 5750 м, въведен в експлоатация през 1970 г., като обслужва 660 абоната. В списъка е с често авариращи външни водопроводи. Пресеченият терен, през който преминава, затруднява откриването и отстраняването на аварии, което се отразява на обезлюдяването в района. Броят на авариите в участъка от януари 2021-а до юни 2022 г. е 23. В настоящия момент питейната вода за населението в района се осигурява от водоноски, като причината е и в качеството на водата, което не отговаря на изискванията. Затова е крайно необходимо средствата за проектирането да бъдат осигурени своевременно. На следващ етап трябва да се изгради и пречиствателна станция в началото на участъка при ПС Брягово.