Проектът на Областната програма за намаляване на риска от бедствия е качен за обществено обсъждане


Проектът на Областната програма за намаляване на риска от бедствия в област Хасково за периода 2021 – 2025 г. е качен за обществено обсъждане.

Всеки желаещ да се запознае с него, може да го открие на страницата на Областна администрация – Хасково, раздел „Актуално“ – „Обяви“ (на следния ЛИНК). Становища могат да бъдат изпращани до 15 юли 2022 г. на email: oblast@hs.government.bg

Припомняме, че преди около седмица се проведе заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. На него бяха съгласувани Областният план за защита при бедствия в област Хасково, приети бяха и докладите за дейността за 2020-та и 2021 г.

Точката, касаеща проекта на Областна програма за намаляване на риска от бедствия за периода от 2021 до 2025 г. ще бъде разгледана на извънредно заседание на Областния съвет на 24 юни тази година.