Новорегистрираните украински бежанци в област Хасково за седмица са 25


Новорегистрираните украински бежанци на територията на област Хасково за периода от 2 до 9 юни 2022 г. са 25.

От началото на войната в Украйна на територията на област Хасково са били регистрирани 587 украински граждани, от които на частни адреси – 230, в хотели са били 357. Жените са били 291, децата – 163, мъжете – 133, съобщават от служба „Миграция“ към МВР - Хасково. Украинските граждани с предоставена временна закрила са 384, а издадените регистрационни карти са 265.

Към момента един хотел в област Хасково предоставя подслон и изхранване на украинци по правителствената програма, в който към днешна дата са настанени 27 бежанци от Украйна.

Допълнителна информация съобщават от Регионална дирекция „Социално подпомагане“. Приети са 114 заявления за еднократна финансова помощ. По 100 от тях са отпуснати помощи, по 4 заявления се работи и има 10 отказа.