Украинските бежанци могат да останат в хотели и след 31 май


Хуманитарната програма за настаняване на украински бежанци след 31 май ще бъде отворена и за хотелите, съобщават от Националния портал за хората, засегнати от войната в Украйна. Междувременно, всеки от тях трябва да избере личен лекар, за да има достъп до здравеопазване. Това става, след промени в Законите за здравето и здравното осигуряване, според които украински граждани с предоставена временна закрила имат право на медицинска помощ и медицински услуги, при условията и по реда за българските граждани.

Първоначално бе прието, че украинските граждани на българска територия, които са в хотели, при тяхно желание да останат у нас, ще бъдат изпратени до пригодени държавни ведомствени бази. По предложение на националния щаб обаче бе прието решение, което дава възможност не само на ведомствените бази, но и на местата за настаняване, регистрирани в Националния туристически регистър, да участват в новата хуманитарна програма за настаняване на лица с временна закрила.

Новата програма, разработена от оперативната координационна група, предвижда 15 лв. на ден на човек за нощувка и три хранения. В нея ще могат да се включат предимно места за настаняване с по-ниска категория, семейни хотели и къщи за гости.

Регистрация на хотели за програмата се осъществява на телефон на националната телефонна линия – 02 905 5555 или чрез изпращане на попълнения образец за електронна регистрация до support@ukraine.gov.bg. Препоръчва се записването да е в срок до 25.05.22. Пълни условия и подробности за програмата след 31 май, както и образеца за електронна регистрация на хотелите може да се открият на следния ЛИНК.

Българското правителство подготви въпросник за анкетиране на желаещи да останат в България граждани, засегнати от войната в Украйна. На терен анкетьори ще събират данни от бежанците. Междувременно, анкетата вече е достъпна и онлайн, за да могат хората с временна закрила и сами да попълват данните си. Тя може да бъде открита на следния ЛИНК. За допълнителни запитвания, тел. +35929055555, +380322465075 - https://ukraine.gov.bg

За всички украински граждани с временна закрила на територията на Република България е задължително да изберат личен доктор в населеното място, на което се намират. Единствено по този начин те ще имат достъп до адекватно здравно обслужване и грижа. Списъци с общопрактикуващи лекари, сключили договори с НЗОК, за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани могат да бъдат открити във фейсбук групата „Помощ за украинските бежанци Област ХАСКОВО“, където регулярно се публикува информация, в помощ на засегнатите от войната.

23.05.2022