С единодушие приеха Регионална програма за заетост на област Хасково за 2022 година


С единодушие бе приета Регионална програма за заетост на област Хасково за 2022 година. Това стана на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково, ръководено от областния управител на Хасково Катя Панева, в което присъстваха 24 от членовете на комисията.

Регионалната програма за заетост на област Хасково е с увеличен бюджет. Амбицията чрез реализирането на този проект е да намалим ефектите на демографската криза в региона. Затова ще осигурим заетост по местоживеене, основно за лицата с ниска квалификация, за останали без работа след пандемията, за лица над 50-годишна възраст, които по-трудно си намират работа. Ще бъдат обхванати засегнати от войната граждани на Украйна, които имат статут за временна закрила. Възрастни и хора с увреждания също ще бъдат обгрижвани чрез тази програма. Усложнената икономическа ситуация затрудни и сви дейностите на бизнеса, затова програмата им дава възможност, чрез партньорство, също да наемат хора. Целта ни е да подобрим качеството на живот на тези хора, да намалим безработицата, да осигурим поддръжка на държавни и общински имоти, обясни в началото на заседанието областният управител.

Представяне на проекта на изготвената Регионална програма за заетост за 2022 г. направи Желязко Колев – главен експерт в Областна администрация – Хасково, председател и на комисията, натоварена със задачата да разработи програмата за настоящата година.

В програмата ще бъдат включени 334 лица, като 284 – на пълен, 50 – на непълен работен ден. Тя ще стартира от 1 юли и ще продължи 5 месеца – до декември месец тази година.

Регионалната програма за заетост на област Хасково за 2022 година обхваща всички 11 общини в региона. Разпределението на средствата по общини е, както следва: за община Хасково – 234 922.70 лв., за община Свиленград – 126 076.20 лв., за община Димитровград – 214 245.90 лв., за община Симеоновград – 101 575.20 лв., за община Маджарово – 74 362.25 лв., за община Харманли – 125 956.00 лв.,  за община Тополовград – 88 878.30 лв., за община Любимец – 88 878.30 лв., за община Стамболово – 59 490.24 лв., за община Ивайловград – 103 721.40 лв., за община Минерални бани – 50 787.60 лв. и за Областна администрация Хасково – 69 636.91 лв. Общо необходимите финансови средства, искани от общинските и областната администрация, възлизат на 1 338 531.00 лв. Разпределението на средствата е направено според приета методика на предходно заседание по показатели, като средногодишно развитие на безработицата за предходната година, брой на регистрираните безработни лица, обявените работни места и др.

Удовлетворението си от приетата програма изразиха всички присъстващи членове на комисията, след което подкрепиха при гласуването. Всички заявени работни места от страна на общините са включени, подчерта Желязко Колев.

Най-голямото ни притеснение е, че има отлив на хора, затова тези проекти ще са плюс за региона. Те ще успеят да дадат заетост, която няма да създаде устойчивост, но ще помогне за благоустрояването на населените места. Предложенията са удовлетворителни, посочи председателят на КРИБ – Хасково Стефан Димитров.

Факт е, че ще създадем допълнителна заетост, най-вече за хората, с ниска квалификация. След това, придобивайки работни навици, ще станат по-конкурентноспособни, за да потърсят допълнителна реализация на пазара на труда, подчерта областният управител Катя Панева, след което заседанието приключи.