РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО


РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ към 19.08.2015г.

 

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ към 07.09.20915г.

 

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ- 15.10.2015

Регистър сключени договори 23.10.2015

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ- 23.11.2015

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ-15.12.2015

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ-28.12.2015

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ-18.01.2016г.

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 26.01.2016г.

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 08.02.2016г.

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 15.02.2016г.

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 14.04.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 22.04.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 28.04.2016г.

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 05.05.2016г.

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 16.05.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 20.05.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 30.05.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 03.06.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 13.06.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 17.06.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 01.07.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 11.07.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 15.07.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 29.07.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 12.08.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 26.08.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 16.09.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 07.10.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 21.10.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 04.11.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 25.11.2016

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 06.01.2017

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 27.01.2017

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 10.02.2017

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 24.02.2017

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 02.03.2017

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 17.03.2017

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 05.05.2017

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 02.06.2017

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 31.01.2019