Процедура за избор на членове за Съвета на децата проведе заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева


Процедура за избор на членове за Съвета на децата проведе заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева. В комисията участваха представители на ОДМВР-Хасково, РУО-Хасково, РЗИ-Хасково, РДСП-Хасково и двама общественици.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД и се формира от по един представител на всички 28 области, като има 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

Въз основа на постъпилите от общините кандидатури областният управител провежда избора за членове на областно ниво.

Има 4 направления, по които се класират децата, като всяко може да кандидатства по едно от тях. Първо направление е за училищни форми на самоуправление. Комисията класира на първо място Елена Митрева от Хасково с 262 т., Никол Стоилова от Димитровград с 215 т. е на второ и Ивелина Иванова от Димитровград със 195 т. е на трето. Второто направление, което е за представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса, не са изпратени кандидатури от общините в областта. Трето направление е за представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители и доброволци в социални услуги за деца. Комисията класира Мартин Димитров от Свиленград с 242 т. и Александра Веселинова от Свиленград със 156 т. В четвърто направление, което е за индивидуални кандидатури, е класирана Даяна Славова от Димитровград с 258 т.

Областният управител изпраща 3 кандидатури във всяко направление до 30 юли към ДАЗД. Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион от националната комисия.