Работна среща с представители на държавните институции проведе областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов


 

 

Работна среща с представители на държавните институции проведе областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов в зала „Марица“ на Областна администрация-Хасково. На нея присъстваха заместник областните управители на област Хасково Виолета Желева и Мартин Узунов, както и главният секретар на Областна администрация-Хасково Стефан Танев.

 

 Целта на работната среща бе да се поставят проблеми, които стоят пред структурите на държавната администрация на територията на областта. „Важно е да се запознаем с това пред какви проблеми са изправени държавните институции в област Хасково и как Областна администрация-Хасково може да бъде полезна в решаването им. Също така трябва да отбележим, че се намираме  в предизборна кампания и всички служители на държавната администрация трябва да спазват Изборния кодекс, в това число да не извършват агитация на работното място и в работно време.“, каза областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов.

Директорът на РИОСВ-Хасково Тонка Атанасова посочи, че най-голям проблем има с нерегламентираните сметища на територията на областта. “Общините трябва да засилят контрола. В законодателството ясно е разписано кой е компетентен и чия отговорност са нерегламентираните сметища. Ние сме наложили санкции на кметовете, но нашите правомощия са дотам.“ , подчерта директорът на РИОСВ-Хасково Тонка Атанасова.

„Наистина общините трябва да вземат необходимите мерки за предотвратяване  на изхвърлянето на отпадъци на неразрешените за това места. Като цяло повечето от отпадъците в незаконните сметища са в резултат от санирането, което приключи и недостатъчния контрол на общините в областта. Необходимо е те да бъдат извозени от нерегламентираните места в най- кратки срокове.“, каза областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов.

Констатирани са общо 64 незаконни сметища на територията на областта в първия етап от проверката, извършена от комисия определена от областния управител на област Хасково по разпореждане на Апелативна прокуратура-Пловдив. През първия етап проверки са извършени в села на територията на 11-те общини от областта. За констатираните незаконни сметища са издадени предписания като в 1-месечен срок е трябвало те да бъдат изчистени. След като е изтекъл определеният с предписанието срок е започнал втори етап на проверката, който още не е завършил. В някои общини е констатирано неизпълнение на предписанията и са наложени санкции от контролиращия орган РИОСВ-Хасково. Проверките са извършени от Областна администрация-Хасково съвместно с РИОСВ-Хасково и ОДМВР-Хасково.

 

Директорът на РЗОК-Хасково Ирина Колева посочи, че  проблемите в системата на територията на областта са свързани с обезпечеността на лекарите. „Има населени места, където общопрактикуващите лекари са недостатъчни или един общопрактикуващ лекар покрива повече от две-три населени места.“, обясни директорът на РЗОК-Хасково Ирина Колева.

 

Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов увери представителите на държавните институции, че Областна администрация-Хасково е ангажирана с решаването на проблемите на хората и ще съдейства, за да могат те бързо да бъдат решавани. Заместник областните управители Виолета Желева и Мартин Узунов, както и главният секретар на Областна администрация-Хасково Стефан Танев също потвърдиха, че са отворени за работа с институциите и водене на добра координация с тях.