„Зелен коридор“ за ваксинация на лица от фаза IV на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19


РЗИ-Хасково обявява „зелен коридор“ за ваксинация на лица от фаза IV на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19. Имунизацията ще се извършва с РНК ваксини на възрастни хора на и над 65-годишна възраст и лица с придружаващи хронични заболявания. Ваксини ще се поставят на 9 и 10 април в МБАЛ – Хигия в гр. Хасково и в болницата в гр. Любимец. Имунизацията в Хасково ще е от 9 до 12 часа, а в Любимец – от 13 до 16 часа на 9 април и от 9 до 12 часа на 10 април.

Желаещите да бъдат имунизирани следва да посетят лечебното заведение без записване. Лицата, които са извън възрастта 65 г., следва да представят документ за придружаващо заболяване.

„Зеленият коридор“ се осигурява до наличието на ваксина.