Детайли за З А П О В Е Д №АК-04-21 от 19.04.2017г.

СобственостСтойност
Име:З А П О В Е Д №АК-04-21 от 19.04.2017г.
Описание:

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и ал. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 185 и чл. 187 от Административнопроцесуален кодекс и жалба с вх.№АК-11-15 от 09.03.2017 год. от Георги Пеев и Светослава Стоянова – общински съветници при ОбС – Хасково

 

ОСПОРВАМ

Новите разпоредби на чл. 40 и чл. 21 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, отразени в решение №385 от 2017 на ОбС – Хасково

Файл:ak-04-21 от 19.04.2017.doc
Размер: 132.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:vladi
Създаден на: 19/04/2017 11:49
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:373 Тегления
Последна промяна на: 19/04/2017 11:50
Страница: