Областна епизоотична комисия


Председател: Стефка Здравкова - областен  управител на област Хасково

 

Заместник-председател: Митко Петров - зам. областен управител на област Хасково

 

Секретар: Златка Добрева – старши експерт в Дирекция АПОФУС в ОА Хасково

        

Членове:

Биляна Запрянова – специалист в Дирекция АКРРДС в ОА Хасково

д-р Георги Илиев – директор ОД Безопасност на храните – Хасково

д-р Генади Нанев – председател на Областна колегия Хасково, Български ветеринарен съюз

Венелин Асенов – директор ОД “Земеделие” – Хасково

д-р Соня Димитрова – директор РЗИ – Хасково

инж. Любомир Илиев – директор „ЮИДП” ДП – ТП „ДГС – Хасково”

Любомир Дайновски – директор Дирекция "ПД" при РИОСВ – Хасково

Ангел Цанков – директор на Областна Дирекция на МВР Хасково

Николай Вълчев – директор РД ПБЗН – Хасково

Георги Георгиев – гл. експерт в ТД НС – Хасково

Радостин Ламбрев – директор на ОПУ Хасково

Антон Ставрев – Началник отдел „Автомобилна администрация“ Хасково

Стоян Мандажиев – Началник РД “Гранична полиция” – Смолян

Дeян Моллов – Началник РД “Гранична полиция” – Елхово  

Резервни членове за РД ”Гранична полиция”:

Началник на  Гранично полицейско управление Свиленград

Началник на Гранично полицейско управление Ново село

           

Комисията се събира при необходимост и оценя епизоотичната обстановка, предлага въвеждането, отменянето и изпълнението на мерките за предпазване, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитни болести по животните на територията на област Хасково, определени от БАБХ. В работата на комисията могат да бъдат привличани и други специалисти.