Областна епизоотична комисия


Председател:  Станислав Дечев  -  областен  управител на Област Хасково

Заместник-председател: д-р Стефка Здравкова - заместник областен управител на Област Хасково

Секретар: Златка Добрева – старши експерт в Дирекция АПОФУС при ОА Хасково.

Членове:

 • д-р Георги Илиев – директор ОД “Безопасност на храните” – Хасково
 • Венелин Асенов – директор ОД “Земеделие” – Хасково  
 • д-р Соня Димитрова – директор РЗИ – Хасково  
 • инж. Любомир Илиев – директор „ЮИДП” ДП – ТП „ДГС – Хасково”
 • Любомир Дайновски – директор Дирекция "ПД" при РИОСВ – Хасково  
 • Ангел Цанков – директор на Областна Дирекция на МВР Хасково
 • Николай Вълчев – директор РД ПБЗН – Хасково  
 • Георги Георгиев – началник сектор в ТД НС – Хасково
 • Стоян Мандажиев – Началник РД “Гранична полиция” – Смолян
 • Дeян Моллов – Началник РД “Гранична полиция” – Елхово
 • Резервни членове за РД ”Гранична полиция”:
 • Началник на  Гранично полицейско управление Свиленград
 • Началник на Гранично полицейско управление Ново село

Комисията се събира при необходимост и оценя епизоотичната обстановка, предлага въвеждането, отменянето и изпълнението на мерките за предпазване, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитни болести по животните на територията на Област Хасково, определени от БАБХ. В работата на комисията могат да бъдат привличани и други специалисти от изброените по-горе структури на територията на Област Хасково.