Областен съвет за намаляване на риска от бедствия


ПРЕДСЕДАТЕЛ и представляващ: Стефка Здравкова - Областен управител на Област Хасково

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Митко Петров - заместник областен управител на Област Хасково
 2. Златка Добрева - старши експерт в Областна администрация
 3. ст. комисар Ангел Цанков - Директор на ОД МВР - Хасково
 4. комисар Николай Вълчев - Директор на РД ПБЗН - Хасково
 5. Павел Несторов - Директор на ТД НС Хасково
 6. д-р Петя Радева - Директор на ЦСМП - Хасково
 7. майор Светослав Годинов - командир на Военно формирование 52740 - Хасково
 8. инж. Радостин Ламбрев - Директор на Областно пътно управление - Хасково
 9. инж. Тодор Марков - Управител на "ВиК" ЕООД - Хасково
 10. Любомир Дайновски - Директор Д-я "Превантивни дейности", РИОСВ Хасково
 11. Венелин Асенов - Директор на ОД „Земеделие" Хасково
 12. инж. Георги Пеев - Управител на „Напоителни системи" ЕАД клон Хасково
 13. инж. Ели Василева – гл. експерт, Дирекция „Контрол“, БД ИБР – Пловдив

и представители на:

 •     Община Хасково  
 •     Общински съвет Хасково
 •     Община Димитровград  
 •     Общински съвет Димитровград
 •     Община Свиленград  
 •     Общински съвет Свиленград
 •     Община Харманли  
 •     Общински съвет Харманли
 •     Община Симеоновград  
 •     Общински съвет Симеоновград
 •     Община Любимец  
 •     Общински съвет Любимец
 •     Община Минерални бани  
 •     Общински съвет Минерални бани
 •     Община Стамболово  
 •     Общински съвет Стамболово
 •     Община Тополовград  
 •     Общински съвет Тополовград
 •     Община Ивайловград  
 •     Общински съвет Ивайловград
 •     Община Маджарово  
 •     Общински съвет Маджарово

Областният съвет да осъществява възложените му дейности и правомощия, предвидени в нормативната уредба, указания и насоки дадени от Съвета към Министерски съвет за територията на Област Хасково.