Областен съвет за намаляване на риска от бедствия


ПРЕДСЕДАТЕЛ и представляващ: Станислав Дечев - Областен управител на Област Хасково

ЧЛЕНОВЕ:

 •     Стефка Здравкова - заместник областен управител на Област Хасково
 •     Златка Добрева - старши експерт в Областна администрация
 •     комисар Николай Вълчев - Директор на РД ПБЗН - Хасково  
 •     ст. комисар Ангел Цанков - Директор на ОД МВР - Хасково  
 •     Павел Несторов - Директор на ТД НС Хасково  
 •     д-р Петя Радева - Директор на ЦСМП - Хасково  
 •     майор Светослав Годинов - командир на Военно формирование 52740 - Хасково
 •     инж. Радостин Ламбрев - Директор на Областно пътно управление - Хасково  
 •     инж. Тодор Марков - Управител на "ВиК" ЕООД - Хасково  
 •     Любомир Дайновски - Директор на Дирекция "Превантивни дейности"- РИОСВ Хасково
 •     Венелин Асенов - Директор на ОД „Земеделие" Хасково
 •     Пламен Лечев - Директор на „Напоителни системи" ЕАД клон Хасково  
 •     инж. Милена Орлова - гл.инспектор регионален отдел "НЯСС-ЮЦБ" Хасково в ДАМТН
 •     Ели Василева - Басейнова дирекция за управление на водите ИБР – Пловдив

и представители на:

 •     Община Хасково  
 •     Общински съвет Хасково
 •     Община Димитровград  
 •     Общински съвет Димитровград
 •     Община Свиленград  
 •     Общински съвет Свиленград
 •     Община Харманли  
 •     Общински съвет Харманли
 •     Община Симеоновград  
 •     Общински съвет Симеоновград
 •     Община Любимец  
 •     Общински съвет Любимец
 •     Община Минерални бани  
 •     Общински съвет Минерални бани
 •     Община Стамболово  
 •     Общински съвет Стамболово
 •     Община Тополовград  
 •     Общински съвет Тополовград
 •     Община Ивайловград  
 •     Общински съвет Ивайловград
 •     Община Маджарово  
 •     Общински съвет Маджарово

Областният съвет да осъществява възложените му дейности и правомощия, предвидени в нормативната уредба, указания и насоки дадени от Съвета към Министерски съвет за територията на Област Хасково.