Областна комисия “Военни паметници”


Председател: Станислав Дечев – Областен управител на област Хасково  

Заместник председател: Стефка Здравкова – заместник областен управител на Област Хасково 

Секретар: Златка Добрева – старши експерт Областна администрация Хасково; 

Членове:

 1. Мария Виденова старши юрисконсулт в Областна администрация Хасково. 

 1. Иво Антонов – директор Дирекция "Социална политика"–Министерство на отбраната 

 1. Радослав Колев - гл. експерт в отдел "Военни паметници и военно-патриотично възпитание" – Министерство на отбраната 

 1. майор Светослав Годинов – командир на военно формирование 52740 - Хасково 

 1. Снежана Стойнова – Началник сектор “Регионални дейности” - Хасково, ДС на МО 

 1. Надя Йорданова – гл. експерт Военен клуб – Хасково 

 1. Красимира Узунова – главен уредник в Регионален исторически музей – Хасково 

 1. Румен Атанасов – главен експерт ОМП, Община Хасково 

 1. Николина Умурска – Уредник в Исторически музей, гр. Димитровград. 

 1. Кязим Кязим – Началник канцелария при Общинска Администрация – Стамболово 

 1. Веселин Кълвачев – Директор на Общински исторически музей гр. Тополовград 

 1. Елена Димова - Маврева – Директор на Исторически музей – Свиленград 

 1. Цвета Митонова – гл. експерт ОМП в Община Ивайловград 

 1. Цонка Тончева – ст. експерт в отдел „Образование и социални дейности”, община Харманли 

 1. Кольо Караиванов – специалист ОМП в община Симеоновград 

 1. Таня Стоянова – секретар на община Маджарово 

 1. Иван Райков – главен специалист ОМП и ССИ, община Минерални бани 

 1. Петър Петров – ст. експерт РКИ в община Любимец 

 1. Аврам Ниего – Областен съвет “Съюз на ветераните от войните в България” – гр. Хасково 

 1. Станю Гогов – Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва. 

 1. Ненка Желязкова – председател на "Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите"