Показване 61 - 73 от 73
#Заглавие
 
61СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
62На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
63Да изчистим България 2013
64Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК
65Заповед №ОМП-02-15/03.07.2012г.
66"Спорт за децата в свободното време"
67Заповед на осн.чл.150 ЗУТ
68Заповед на основание чл.124 ал.7 от ЗУТ
69Заповед ОЕСУТРП
70Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК
71СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.1 И АЛ.3 ОТ АПК
72Заповед РД-11-005
73На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/