Показване 41 - 60 от 73
#Заглавие
 
41Заповед №ОКД-02-К-03-2/25.11.2014г.
42ЗАПОВЕД ОКД-02-Щ-02-3/06.09.2014г.
43ЗАПОВЕД №АК-04-1/17.06.2014 год.
44П О К А Н А Съгласно разпоредбите на чл. 60 ал.1 от Изборния кодекс (ИК)
45Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
46Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
47На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
48Заповед РД-13-85/02.06.2014г.
49Заповед №ДС-06-24
50ЗАПОВЕД №ОМП-02-4/23.05.2014г.
51З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.
52Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”
53Заповед ДС-07-1/20.03.2014г.
54СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
55ЗАПОВЕД № ОКД-02-К-03-3/11.10.2013 г.
56Заповед №ОКД-02-К-03-2/19.09.2013г.
57Заповед във връзка с възникнало заболяване от шарка в Р Гърция
58ЗАПОВЕД №РД-13-99/26.06.2013г.
59СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
60ЗАПОВЕД № ОМП-02-3/15.05.2013г.