Показване 41 - 60 от 72
#Заглавие
 
41ЗАПОВЕД ОКД-02-Щ-02-3/06.09.2014г.
42ЗАПОВЕД №АК-04-1/17.06.2014 год.
43П О К А Н А Съгласно разпоредбите на чл. 60 ал.1 от Изборния кодекс (ИК)
44Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
45Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
46На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
47Заповед РД-13-85/02.06.2014г.
48Заповед №ДС-06-24
49ЗАПОВЕД №ОМП-02-4/23.05.2014г.
50З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.
51Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”
52Заповед ДС-07-1/20.03.2014г.
53СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
54ЗАПОВЕД № ОКД-02-К-03-3/11.10.2013 г.
55Заповед №ОКД-02-К-03-2/19.09.2013г.
56Заповед във връзка с възникнало заболяване от шарка в Р Гърция
57ЗАПОВЕД №РД-13-99/26.06.2013г.
58СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
59ЗАПОВЕД № ОМП-02-3/15.05.2013г.
60СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс