Областен съвет за сигурност


Председател:  Станислав Дечев - Областен управител на област Хасково 

Секретар: Златка Добрева - ст. експерт в Областна администрация Хасково 

Членове:

 • Директор дирекция АПОФУС 

 • Петя Демирева -  Директор дирекция АКРРДС 

 • ст. комисар Ангел Цанков - Директор на ОД МВР Хасково 

 • комисар Николай Вълчев - Директор на РД ПБЗН Хасково 

 • майор Светослав Годинов - Командир на военно формирование 52740 - Хасково  

 • майор Петър Петков - Началник на Военно окръжие II степен - Хасково 

 • Павел Несторов - Директор ТД НС – гр.Хасково 

 • д-р Петя Радева - Директор на Център за спешна медицинска помощ Хасково 

 • инж. Димитър Илиев - Директор на РИОСВ Хасково 

 • инж. Радостин Ламбрев - Директор на ОПУ Хасково 

 • инж. Тодор Марков - Управител на „ВиК” ЕООД Хасково 

 • д-р Соня Димитрова - Директор на РЗИ Хасково 

 • д-р Георги Гелов - Директор на МБАЛ Хасково