Областна комисия по транспорта


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Здравкова – Заместник областен управител на Област Хасково;

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Демирева – Директор на дирекция АКРРДС, Областна администрация – Хасково;

СЕКРЕТАР: Теодора Грозева – Мл. експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация – Хасково.

ЧЛЕНОВЕ:

1. Велин Балкански – Заместник кмет, Община Хасково;   

2. Пламен Димов – Главен експерт в дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и ОМП“, Община Димитровград;

3. Валери Чакъров – Старши инспектор „Контрол по общинските наредби“, Община Свиленград;

4. Тони Тонев – Младши експерт в отдел ИОС, Община Харманли;

5. Никола Матанов – Старши експерт ОМП, Община Любимец;

6. Митко Димитров – Главен експерт „Транспорт“, Община Тополовград;

7. Живка Пенева – Директор на дирекция ЕАОСАО, Община Симеоновград;

8. Светлана Митошева – Старши експерт в дирекция „Строителство и инвестиции“, Община Ивайловград;

9. Гинка Тенчева – Началник отдел МПСХД, Община Минерални бани;

10. Кязим Кязим – Началник отдел „Канцелария“, Община Стамболово;

11. Тонка Сарова – Главен експерт „Икономическо развитие”, Община Маджарово;

12. Антон Ставрев – Началник Областен отдел „Автомобилна администрация” Хасково;

13. Митко Митков – Главен експерт в отдел ИРД, ОПУ – Хасково;

14. Кунчо Танев – Главен инспектор, Районна железопътна инспекция – Пловдив;

15. Григор Щилянов – представител на „Национална транспортна камара“;

16. Симеон Милушев – Главен секретар на „Национално сдружение на автобусните превозвачи в България“;

17. Митко Полихронов – представител на „Корпорация на автомобилните превозвачи в България“.

 

Областна транспортна схема