Показване 1 - 15 от 15
#Заглавие
 
1Oбластен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове
2Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
3Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
4Областен съвет за превенция на домашно насилие
5Областен съвет за развитие на Област Хасково
6Областен съвет за сигурност
7Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
8Областен съвет за тристранно сътрудничество
9Областен съвет по условия на труд
10Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации
11Областна епизоотична комисия
12Областна комисия “Военни паметници”
13Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
14Областна Комисия по заетост
15Областна комисия по транспорта