Културен календар на Община Симеоновград 2012 г.


Дата

Място

Културно събитие

Организатор

контакти

6 Януари 2012г Йордановден- хвърляне на кръста в р. Марица
Община Симеоновград, Църковно настоятелство
03781/3083
15 Януари 2012г.
Чещмата- Паметна плоча за посрещане на руските войски

Освобождението на Симеоновград от турско робство- 134 години
Община Симеоновград
03781/3083
19 Февруари 2012г.
пл. Шейновски
139 години от обесването на Васил Левски Директор на „От. Паисий” Община Симеоновград
03781/3083
/2007
1 Март 2012г.
ДЯ „Пролет”
ЦДГ ”Зорница”
ЦДГ ”Детство”
Баба Марта в детските градини Директорите на детските заведения
03781/2132
/2089
/3552

3 Март 2012г.

пл. „Трети март

Трети март- Национален празник. Тържествен концерт Община Симеоновград
Директор СОУ
Секретар НЧ ”Развитие”
03781/3083
/2041
/3182
8 Март 2012г.
НЧ”Развитие”

Театрална постановка ''Село, село, пусто село по Чудомир
Община Симеоновград
03781/3083
/3182
23  Март 2012г.
НЧ „Развитие”
Симеоновград
Вечер на Димчо Дебелянов-125
години от рождението му
СОУ ''Св. Кл. Охридски''
НЧ „Развитие”
В.Стаменова
Тел.03781/31-82
8 Април 2012г.
пл. „Трети март”
Международен ден на ромите НЧ ''Интеграция 2005''

06  май 2012 г.

НЧ
„Развитие-1882”
Симеоновград

НЧ”Развитие-1882” 130 години
от основаването му
В.Стаменова
Тел. 03781/31-82
e-mail
vang_simgr@abv.bg
17 Май 2012г.
ст. ‘’Христо Ботев’’

Ден на спорта и спортните деятели
Община Симеоновград и Директори на Училища
03781/3182
24 Май 2012г.
пл. ‘’Шейновски’’
Празник на българската просвета и култура Община Симеоновград и Директори на Училища
03781/3182
1 Юни 2012г.
НЧ ‘’Развитие’’
Ден на детето. Детски театър Директорите на детските градини
03781/3083
2 Юни 2012г.
пл.’’Шейновски’’
2-ри юни-Ден на Ботев и загиналите за свободата Ж. Гочева
i.gocheva09@abv.bg
Тел.03781/31-82
6 Септември 2012г.
пл.”Шейновски”
Съединението на Княжество България с Източна Румелия Община Симеоновград
Ж.Гочева-тел.03781/30-83
15 Септември 2012г.
училища
Тържествено откриване на учебната година Директори на училища
03781/3083
22 Септември 2012г.
пл.’’Шейновски”
Ден на Независимостта на България Община Симеоновград,
Ж.Гочева-03781/30-83
05 Октомври 2012г.
НЧ”Развитие”
Осми фолклорен събор „Златна
Есен-2012”
Община Симеоновград
03781/30-83
Ж.Гочева

6 Октомври 2012г.

пл. ‘’Трети март’’

Традиционен есенен панаир- културна програма Община Симеоновград
03781/3083
7 Октомври 2012г.
/зад хотела/
Народни борби Община Симеоновград
03781/3083
1 Ноември 2012г.
НЧ’’Развитие’’
Ден на будителите. Театрална постановка Община Симеоновград
03781/3083

5 Декември 2012г.
Залата на Общинска администрация

Годишна класация- спортист на 2012г.
Община Симеоновград
Председателите на спортни клубове
03781/2341

1-6 Декември 2012г.

Общината

Турнир по бридж Граждани от Симеоновград
03781/2341
6 Декември 2012г.
Храм ‘’Св. Николай’’
НЧ’’Развитие”
Ден на Симеоновград Община Симеоновград
03781/2341
/3083

12 Декември 2012г.

пл. ‘’Шейновски’’

Запалване на елхата. Коледно тържество на открито. Община Симеоновград
03781/3083
20 Декември 2012г.
Зала „Г. Караколев”
Коледен базар Община Симеоновград
03781/2341
/3083
31 Декември 2012г.
пл. „Шейновски”
Нова година. Приветствие от кмета на Община Симеоновград. Новогодишно хоро Община Симеоновград
03781/2341
/3083