Културен календар на Община Минерални бани 2012 г.


Дата

Място

Културно събитие

Организатор

контакти

14 Февруари
2012 год.
с. Сусам

Ден на лозаря – Трифон Зарезан – с регионално и местно значение
Кметство - с. Сусам и ч-ще„Будилник” с.Сусам
Кмет на с. Сусам -
тел.039198588;
0887327611
e-mail: min_bani@abv.bg
26 Февруари 2012г. Сирни Заговезни /с регионално и местно значение/ Читалище “Заря” и читалище “Будилник
Себиха Изет – ст сп. „Култура вероизповедания и стопанска дейност”
тел. 03722-2020; 0886771113
e-mail: min_bani@abv.bg
3 Март
2012 год.
селата в общината
3 – ти март  - Национален празник на РБългария ОУ и читалищата
7 Април
2012 год.
с. Минерални бани
Лазаров ден /с регионално и местно значение/ Читалище “Заря”
Тел. 03722/2020
Април
2012 год.
/седмица преди Великден/
с. Минерални бани
с. Сусам
Воскресение Христово / с регионално и местно значение/ Читалище “Заря”
Тел. 03722/2020

24  Май
2012 год.

селата в общината

24 май – Ден на народната просвета и култура  /чествания/
ОУ и читалищата
31Май  и 1 Юни
2012 год.

с. Минерални бани
Детски етнофестивал – “Децата на Балканите – заедно в Европа” /с международно значение/ КНСБ, Сдружение “Да запазим децата” и Община Минерални бани
Себиха Изет – ст сп. „Култура вероизповедания и стопанска дейност”
тел. 03722-2020;0886771113
e-mail: min_bani@abv.bg
2 Юни
2012 год.
с. Минерални бани
Празник на минералната вода, здравето и красотата  /с регионално и местно значение/
Празник на Минерални бани.
Община Минерални бани и читалище “Заря”
Себиха Изет – ст сп. „Култура вероизповедания и стопанска дейност”
тел. 03722-2020; 0886771113
e-mail: min_bani@abv.bg
19-20 Август
2012 год.
с. Караманци, с. Боян Ботево, с. Сърница, с. Ангел Войвода, с. Винево, с. Колец
Рамазан Байрям /с регионално и местно значение/ Кметства и читалища
Тел. 03722/2020
25-26 Октомври
2012 год.
с.Караманци, с. Боян Ботево, с. Сърница, с. Ангел Войвода, с. Винево, с. Колец
Курбан Байрям / с регионално и местно значение/ Кметства и читалищни настоятелства
Тел. 03722/2020
20 Декември
2012год.
с. Сусам
с. Минерални бани
Рождество Христово /с регионално и местно значение/ Читалище “Заря” и читалище “Будилник”

Тел. 03722/2020

През годината
Селищни празници

с. Караманци - 5-6 Май
с. Сърница  - 21 Май
с. Сусам - 20 Юли
с. Сираково - 20 Юли
с. Татарево- 28 Август
Кметствата и читалищни настоятелства

Себиха Изет – ст сп. „Култура вероизповедания и стопанска дейност”
тел. 03722-2020; 08867711e-mail: min_@abv.bg