Готовността на общините и структурите от област Хасково за предстоящия зимен сезон бе докладвана днес на съвещание в Областна администрация Хасково.


То бе председателствано от заместник-областния управител д-р Стефка Здравкова. 
Директорът на ОПУ Хасково инж.Радостин Ламбрев съобщи, че управлението има сключени споразумителни протоколи за 2019 г. с всички общини за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на градовете Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Свиленград, Любимец, Тополовград и Ивайловград. 
ОПУ- Хасково провежда зимна подготовка и организира снегочистенето на републиканските пътища на територията на областта, съгласно изработен и съгласуван с Директора на ОД на МВР и Директора на РД „Пожарна безопасност и защита на населението „План за зимно поддържане – зима 2018-2019 година.
Съгласно Оперативния план за зимен сезон 2018-2019год. са предвидени следните необходими материали за пътища ǀ , ǀǀ и ǀǀǀ - клас;
Пясък – 12 530т.
Сол – 5 100т.
CaCl – 22 т. 
Към момента има налични следните количества; 
Пясък –6 200т./ 50% от необходимото количество 
Сол – 2 851т. /56% от необходимото количество / 
CaCl – 9.5 т. / 44% от необходимото количество /

Съгласно Оперативния план за зимен сезон 2018-2019г. са предвидени следните необходими материали за АМ,,Марица” 
Сол – 1 000т.
CaCl – 100 т. 
Към момента има налични следните количества; 
Сол – 607т. / 61% от необходимото количество / 
CaCl – 60 т. / 60% от необходимото количество/ 
Продължава доставянето на необходимите материали по пунктовете и бази, уточни инж. Ламбрев. 
За поддържането на пътища ǀ, ǀǀ и ǀǀǀ - клас са предвидени 126 бр. машини , а за АМ ,,Марица” – 34 бр. машини;
ОПУ-Хасково има изготвен и съгласуван План за координация на дейността на ОД на МВР – Хасково и ОПУ – Хасково при въвеждане варианти за временна организация и безопасност на движението при влошени метеорологични условия по първостепенната пътна мрежа на територията на област Хасково през зимния период на 2018/2019 година.
В плана подробно са описани обходните маршрути, местата за спиране на МПС при временно затваряне на участъци от пътя, поради снежни виелици, поледица, аварийни ситуации и други. 
Инж. Ламбрев обяви и денонощни телефони за сигнали и информация, които ще бъдат активирани от 1 ноември 2018г.038609181 и 0884409950.
Директорът на ОД на МВР Хасково ст.комисар Ангел Цанков докладва , че са предвидени Действия при сложни метерологични условия. 
При снежни бури и интензивни снеговалежи с големи навявания, при положение, че превантивните мерки не са довели до желания резултат, съвместно със местните структури на Главна дирекция ”Национална полиция” и Главна дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението” се пристъпва към въвеждане на ограничения като: 
• задължително движение с вериги на МПС; 
• забрана за движение на някои видове МПС;
• затваряне на определени пътни участъци и др. 
Затварянето на участък от път се извършва само с нареждане на Директора на ОПУ като се уведомява Ситуационният център на АПИ. 
За извличане на аварирали автомобили, които пречат на движението на други МПС и на почистващата техника до най-близкото уширение на пътя, се използват най-близко стационираните влекачи или се търси съдействие от структурите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”.
Неразделна част от плана за зимно поддържане е Плана за координация на дейността на ОД на МВР-Хасково и ОПУ-Хасково при въвеждане на варианти за временна организация и безопасност на движението при влошени метеорологични условия по първостепенната пътна мрежа на територията на Област Хасково. Разработен е от ОПУ съвместно ОД на МВР-Сектор „Пътна полиция”, Областна дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението”, ГД„АБ – Марица”, ГД”АБ-Хасково” и ОО „Автомобилна администрация” при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Директорът на РДПБЗН Хасково комисар Николай Вълчев докладва, че службата е в готовност, системата за ранно оповестяване на населението работи, а опитът показва, че практиката за превенция през последните години дава резултати.
Военно поделение 52 740 е в готовност работи по план за подпомагане на населението. Спец-формирование от 30 души и тежка техника е обучено да действа при зимни условия, докладва командирът му подп. Николай Александров. 
За готовност за откриване на нови 300 легла в болниците от областта в случай на криза докладваха от РЗИ Хасково. От там увериха, че е създадена организация за осигуряване на хемодиализа на болните. Тя се поема от МБАЛ Хасково и Свиленград, а пациентите от община Тополовград се обслужват от болницата в Ерхово. Общият брой на хората на хемодиализа в региона е 78, като 50 от тях се обслужват в МБАЛ Хасково. 31 медицински екипа са окомплектовани за работа на място, а РЗИ е в готовност за доставка на лекарства до болници и аптеки в случай на криза. 
Началникът на РУО Хасково Христина Боева докладва, че всички училища, детски градини и образователни институции са осигурили отопление и транспорт до учебните заведения.
От БЧК докладваха, че поддържат в наличност бедствен резерв за около 200 човека и екип от доброволци за оказване на спешна помощ при тежки зимни условия. 
Общините от област Хасково също информираха за своята готовност да се справят с тежки зимни условия и да гарантират безопасността на населението.

Нели Вълканова