Решения на Общински съвети


Съдържание

ДокументиДата
 
Заповед №АК-04-22.doc

ЗАПОВЕД

 

№АК-04-22 от 17.12.2018 година

 

 

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 51/03.12.2018г. на Общинския съвет – Минерални бани  

 

ОСПОРВАМ:

Решение № 755 от 03.12.2018 година, обективирано в Протокол № 51 при проведено редовно заседание на ОбС – Минерални бани на същата дата

19.12.2018 14:42
Заповед №АК-04-21.doc

ЗАПОВЕД

 

№АК-04-21 от 15.11.2018 год.

 

 

 

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 10/01.10.2018 год. на Общинския съвет – Ивайловград

 

ОСПОРВАМ:

Решение № 127 от 01.10.2018 г., обективирано в Протокол № 10 при проведено редовно заседание на ОбС – Ивайловград на същата дата

16.11.2018 11:23
ЗАПОВЕД АК-04-20 от 01.11.2018 година.docx

ЗАПОВЕД

АК-04-20 от 01.11.2018 година

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след като разгледах приетото на 27.09.2018г от Общинския съвет Димитровград

ОСПОРВАМ:

Решение № 1046/27.09.2018г. е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.3 от ЗОС и чл.5, ал.2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

01.11.2018 16:12
ak-04-19 от 25.10.2018.doc

ЗАПОВЕД

АК-04-19 от 25.10.2018 година

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 48/05.10.2018г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 725 от 05.10.2018 година, обективирано в Протокол № 48 от редовно заседание на ОбС – Минерални бани

29.10.2018 10:30
ak-04-18 25.10.2018.doc

ЗАПОВЕД

№АК-04-18 от 25.10.2018 година

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 48/05.10.2018г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 724 от 05.10.2018 година, обективирано в Протокол № 48 от редовно заседание на ОбС – Минерални бани

29.10.2018 10:30
ak-04-17 от 25.10.2018.doc

ЗАПОВЕД

АК-04-17 от 25.10.2018 година

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 48/05.10.2018г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 722 от 05.10.2018 година, обективирано в Протокол № 48 от редовно заседание на ОбС – Минерални бани

29.10.2018 10:29
ak-04-16 от 25.10.2018.doc

ЗАПОВЕД

от 25.10.2018 година

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 48/05.10.2018г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 723 от 05.10.2018 година, обективирано в Протокол № 48 от редовно заседание на ОбС – Минерални бани

29.10.2018 10:26
ЗАПОВЕД № АК-04-10/21.06.2018г.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 38/05.06.2018г. на Общинския съвет – Любимец

ОСПОРВАМ:

Решение № 362 от 05.06.2018 година, обективирано в Протокол № 38 при проведено редовно заседание на ОбС – Любимец на същата дата

13.07.2018 11:37
Заповед № АК-04-9 от 12.06.2018

ЗАПОВЕД

№ АК-04-9 от 12.06.2018 год.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 42/21.05.2018г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Раздел ІІ, т.10 от Решение № 642/21.05.2018г., прието на редовно заседание на ОбС - Минерални бани, проведено на същата дата

13.06.2018 13:32
ЗАПОВЕД № АК-04-8 от 25.04.2018 год.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 41/10.04.2018г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 632, обективирано Протокол № 41 от извънредно заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 10.04.2018 година.

11.05.2018 08:17
З А П О В Е Д №АК-04-7 от 28.03.2018 год.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и ал. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 185 и чл. 187 от Административнопроцесуален кодекс и Сигнал с вх.№АК-11-13 от 28.02.2018 год. от Георги Пеев – общински съветник при ОбС – Хасково

ОСПОРВАМ

Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, на Общински съвет – Хасково, в частта касаеща Приложение №1 т.11.5

11.05.2018 08:16
ЗАПОВЕД №АК-04-6 от 22.03.2018г.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 33/26.02.2018 год. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 264 от 26.02.2018 год., обективирано в Протокол № 33 при проведено редовно заседание на ОбС – Стамболово на същата дата

23.03.2018 08:55
ЗАПОВЕД №АК-04-5 от 20.03.2018 год.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 33/26.02.2018 год. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 263 от 26.02.2018 год., обективирано в Протокол № 33 при проведено редовно заседание на ОбС – Стамболово на същата дата

23.03.2018 08:54
ЗАПОВЕД №АК-04-4 от 20.03.2018 год.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 33/26.02.2018 год. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 262 от 26.02.2018 год., обективирано в Протокол № 33 при проведено редовно заседание на ОбС – Стамболово на същата дата

23.03.2018 08:53
ЗАПОВЕД №АК-04-3 от 20.03.2018 год.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 33/26.02.2018 год. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 261 от 26.02.2018 год., обективирано в Протокол № 33 при проведено редовно заседание на ОбС – Стамболово на същата дата

23.03.2018 08:52
З А П О В Е Д №АК-04-2/15.02.2018 год.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК, сигнал с вх.№АК-11-7 от 06.02.2018 год. от Светослава Стоянова и Георги Пеев – общински съветници при ОбС – Хасково и след като разгледах Протокол № 31/26.01.2018 год. на Общинския съвет – Хасково

ОСПОРВАМ

Решение №594 от 26.01.2018 год. на Общински съвет – Хасково, прието на редовно заседание, проведено на същата дата

21.02.2018 12:45
ЗАПОВЕД №АК-04-1 от 15.01.2018 год.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах протокол № 33 от 19.12.2017 год. на Общинския съвет – Свиленград

 

ОСПОРВАМ:

Решение № 738/19.12.2017г., прието на проведено редовно заседание на ОбС – Свиленград на същата дата

21.02.2018 12:44
ЗАПОВЕД № АК-04-25 от 16.05.2017 год.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК, Сигнал с вх.№АК-11-28/11.05.2017 год. от Светослава Стоянова – общински съветник при ОбС – Хасково и след като разгледах Протокол № 20/28.04.2017 год. на Общинския съвет – Хасково

ОСПОРВАМ:

Решение № 424, обективирано Протокол № 20 от редовно заседание на ОбС – Хасково, проведено на 28.04.2017 год

16.05.2017 13:02
ЗАПОВЕД № АК-04-24 от 16.05.2017 год.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 20/28.04.2017 год. на Общинския съвет – Хасково

ОСПОРВАМ:

Решение № 413, обективирано Протокол № 20 от редовно заседание на ОбС – Хасково, проведено на 28.04.2017 год.

16.05.2017 13:00
ЗАПОВЕД №АК-04-23 от 20.04.2017г.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 18/30.03.2017 г. на Общински съвет – Димитровград

ОСПОРВАМ:

Решение № 569, обективирано в Протокол № 17 от редовно заседание на Общински съвет – Димитровград, проведено на 30.03.2017 година

25.04.2017 11:44