Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността младши експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия назначена със Заповед № РД-14-33/13.06.2022г. на Областния управител на област Хасково, обявява класирания кандидат за длъжността младши експерт в дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация - Хасково:

 

 

 

Място на класиране

Име и фамилия на кандидата

1 /първо/

Владимира Малчиковска

 

 

 

 

МАРИНА ТАШЕВА /п/

Председател на конкурсната комисия