Областният управител на Хасково Станислав Дечев участва в заседанието на съвместния Комитет по наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020.


Форумът се провежда в Ксанти, а Комитетът се председателства от заместник министъра на регионалното развитие и благоустройство Деница Николова и заместник министъра на икономиката и развитието на Гърция Статис Янакидис.
Темите, по които дебатират държавниците от двете страни, са напредъкът на проектите по програмата ТГС Гърция-България 2014-2020 и стратегическите проекти: за изграждане на ГКПП Рудозем-Ксанти, за пътните връзки към него, за защитата от наводнения в трансграничния регион. Готовността за отваряне на пункта Рудозем-Ксанти бе декларирана от двете страни, а проектът определен като приоритетен. Прогнозата на участващите в Комитета е, че той ще бъде завършен и пуснат в експлоатация през 2020 година. 
На заседанието бяха одобрени условията за набиране на проекти за малки и средни предприятия, които да развият своя капацитет в трансграничния регион и да допринесат за икономическия растеж и заетост. Общата стойност за поканата е 10 милиона евро, а всяко предприятие ще получи финансиране до 200 хил.евро. Съфинансирането от страна на бенефициентите е 35 %, а максималната стойност на всеки проект може да бъде до 600 хил.евро. „Такъв тип проекти ще бъдат финансирани за първи път и това безспорно е огромен успех за България и Гърция, в частност за фирмите от пограничните райони“, коментира областният управител на Хасково Станислав Дечев.

Нели Вълканова