Desizion


Съдържание

DocumentsДата
 
Оспорвам Решение№52, прието с Протокол №8 на заседание проведено на 07.06.2012г.
05.10.2012 09:35
Оспорвам Решение№218, проведено на заседание на ОБС-Свиленград, проведено на 31.05.2012г.
05.10.2012 09:33
Обжалвам Решение№292,293 и 294, взети на заседание на ОБС-Димитровград, проведено на 31.05.2012г.
05.10.2012 09:32
Обжалвам Решение№292,293 и 294, взети на заседание на ОБС-Димитровград, проведено на 31.05.2012г.
05.10.2012 09:32
Обжалвам Решение№63, прието с Протокол№8 от заседание на ОБС-Симеоновград, проведено на 21.05.2012г.
05.10.2012 09:28
Обжалвам Решение№62, прието с Протокол№8, на заседание на ОБС-Симеоновград, проведено на 21.05.2012г
05.10.2012 09:27
Оспорвам Решение№122, прието с Протокол№7 от заседание, проведено на 30.03.2012г.
05.10.2012 09:21
Оспорвам Решение№170 на ОБс-Димитровград, прието с Протокол№5 от заседание проведено на 23.02.2012г.
05.10.2012 09:19
Оспорвам Решение№31, прието на заседание на ОБС-Симеоновград
05.10.2012 09:17
Връщане на Решение№61/10.01.2012г. на ОБС-Минерални бани, прието с Протокол№5
05.10.2012 09:10
Оспорвам Решение№34 от 22.12.2011г., взето на заседание на ОБС-Тополовград
04.10.2012 16:44
Оспорвам чл.35 от Наредбата за Обществен ред при използване на пътни превозни средства
04.10.2012 16:41
Оспорвам Решение №77 от 15.12.2011г. на ОБС-Димитровград, с която се приема Наредба№25
04.10.2012 16:39
Оспорвам Решение №580 на Общински съвет-Минерални бани, прието с Протокол№46
04.10.2012 16:33
Оспорвам Решение№1637, 1638, 1639, прието с Протокол№50
04.10.2012 16:31
Оспорвам Решение№1646, прието с Протокол№50
04.10.2012 16:29
Оспорвам Решение№535, прието с протокол№52
04.10.2012 16:28
Оспорвам Решение№801 и Решение№802, прието с Протокол№51
04.10.2012 16:27
Оспорвам Решение№1580, 1581, 1582, прието с Протокол№49
04.10.2012 16:23
Оспорвам Решение №794, прието с Протокол№49 на заседание,проведено на 24.06.2011г.
04.10.2012 16:12